כוספה חמניות
כוספת חמניות מיוצרת מגרעיני חמניות. לאחר מיצוי השמן מגרעיני החמניות מתקבלת כוספא. כוספא זו הינה נפוצה ומשמשת בעיקר לתערובות צאן ובקר.

כוספה חמניות