כוספה לפתית
כוספה לפתית מופקת מזרעי לפתית מזן "00". שני גורמים עיקריים היו בזרעי הקנולה שלא אפשרו שימוש נרחב: חומצה ארוסית וגליקוזינולט. הורדת שני גורמים אלו לרמות של כמעט אפס ("00") אפשרו את הפריצה הגדולה בשימוש הן בשמן והן בכוספה.
מגמות לעתיד:

  • שיפור הקווים הגנטיים להורדת היחס בין הקליפה לגרעין
  • שיפור הפרופיל של חומצות השומן
כוספה לפתית