כוספה סויה מקולפת
הכוספה מופקת מפולי סויה מקולפים מקליפתם. כוספת הסויה נכללת במרב התערובות ומופיעה באחוז ניכר בתערובות ללולים עבור סוגי עופות שונים, וכן משולבת בתערובות לרפתות. יחס החלבון הגבוה והסיבים הנמוכים תורמים לגדילה והתפתחות של העופות ולהטלה של ביצים איכותיות ובגדלים רצויים וכן לתפוקת חלב גבוהה בענף הרפת. הכוספאות עוברות תהליך קלייה המוריד את ההשפעות של גורמי עיכוב תזונתיים כדוגמת טריפסין.

מבין חומרי הגלם תורמי החלבון שבהזנת בעלי חיים, כוספת סויה מקולפת מהווה לא רק מקור עיקרי לחומצות אמינו חיוניים, אלא גם סטנדרט עליון כאשר כל יתר חומרי הגלם מושווים אליה.

כוספה סויה מקולפת