קליפות סויה
קילוף פולי הסויה לפני תהליך המיצוי והפרדתם מאפשר אספקת קליפות סויה.
מוצר זה משמש כמוצר משלים בייצור תערובות למעלי גירה. קליפות הסויה הן מקור סיבים מצוין.
מבנה התאית המיוחד בתוך הקליפות מציב את המוצר כאחד המוצרים היותר איכותיים בתהליך העיכול של בהמות ומכאן יתרונו הברור למכוני התערובת הרבים שמשתמשים בו.

קליפות סויה