דוחות משרד החקלאות האמריקאי

משרד החקלאות האמריקאי מפרסם מדי חודש נתונים לגבי מצב שוק הגרעינים העולמי. הגרפים המוצגים מטה הוכנו על בסיס נתונים אלו. הנתונים במקורם והרחבה ביחס אליהם, מופיעים באתר משרד החקלאות האמריקאי ( USDA ) בכתובת: http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde
כל המעוניין, מוזמן לפנות אלינו לקבלת הסבר בדבר הנתונים והמוצגים בגרפים שלהלן ו/או לקבלת נתונים נוספים.
1
2
3
4
11
5
6
7
8
10
9